చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


ఏక్ నిరంజన్...........


మొన్న సినిమా కి వెళ్ళాను... first day...................second show......... ఇంతకు ముందు కాలేజీ రోజుల్లో వెళ్ళే వాళ్ళం..........


కాని ఫస్ట్ రోజు సినిమా చూసింది చాల బావుంటుంది...................ఆ ఫీల్ మల్లి చాల రోజుల తర్వాత వచ్చింది...........


ఆ గోల ...............ఆ గొడవ.................we must njoy that.................


diploma లో నేను,రాజేష్,రాజు,సుకేష్,విజయ్,వెంకి,సందీప్,రామ,చందు,చక్రి,మహేష్................... ఎలా చెప్తే లిస్టు చాల పెద్దది అవ్తడి..............మేమందరం కలిసి వెళ్ళే వాళ్ళం.......సినిమా అంత గోల గోల.............చిరు సినిమా హిట్ అని కొంతమంది................కాదు ఫ్లోప్ అని మరికొంతమంది...................బాల కృష్ణ సినిమా హిట్ అని కొంత మంది...............ఫ్లోప్ అని మరి కొంత మంది...................బలే వుండేవే ఆ రోజులు...........


మద్యానం lunch చేసాక ఇంక పనేముంది ??????????????? ఇదే పని...........రోజు................


లేదంటే ఊరేమ్మతే పడే తిరిగే వాళ్ళం..................


సినిమా చూసి వాచక ఇవన్ని గుర్హోచాయే.....


ఇంక b.tech. అయ్తీ..... ఇలానే వుండేదే............కాకా పోతే diploma లో ఇంటి దగ్గర .................కాని b.tech. లో రూం................ఎంకేంటే........TONS OF FREEDOM.............


నేను,రాకేశ్,రాజ,వెంకి,చైతన్య,పవన్,రాజేష్.............................................ఎలా చాల మంది కలిసి వెళ్ళే వాళ్ళం.........


మస్తు ఎంజాయ్ అనిపిచేదే..................


అందుకే అంటారు college రోజులు తిరిగి రావు అని.................


njoy at MAX.................. ఇదే ఇప్పుడు చదువు కునే వాళ్ళకి నేను చెప్పేదే........

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......