చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


మళ్ళి చానాళ్ళకి!!!!!!!!!!!

చాలా రోజుల తర్వాత రోజు మల్లి బ్లాగ్ రాస్తున్నాను.........

మద్యలో పెద్దగా ఎం జరగలేదు...........

రోజు లేచిన తర్వాత ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది..................

ఫోన్ ఎవరో చేసారు...........విషయం ఆమిటంటే................... మా కంపెనీ కింద పనిచేసే vendor కంపెనీ అతను బస్ లో బాగ్ మర్చి పోయాడు............. అతను ఎవరో కూడా నాకు తెలెయదు............చివరికి అతనిని వెతికి పట్టుకుని బాగ్ అప్పగించాం..................

తర్వాత రూం లో తిని నెట్ చూస్తూ కూర్చున్న...............

సినిమా డౌన్లోడ్ పెట్టాను ajab prem ki gajab kahani డౌన్లోడ్ అయింది కాని అదే ఓపెన్ కావట్లేదు..........

దాని కోసం ప్లేయర్ సెర్చ్ చేస్తున్న.................

ఈరోజు వాతావరణం కొంచం ఎండా గానే వుండి.........ఇప్పుడే చల్ల బడుతోంది............

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......