చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


తెలంగాణా బంద్...

" రైళ్ళు బంద్, హోటళ్ళు బంద్, ఆటోలు బంద్, రిక్షాలు కుడా బంద్....."

అలా వుండి ఈ రోజు పరిస్థితి..

ఈ రోజు తెలంగాణా బంద్.... బయట బస్సులు లేవు............. సైట్ కి వెళ్దాం

అంటే కార్ లో డీసిల్ లేదు......... కొట్టించడానికి పెట్రోల్ బుంక్ లు లేవు..............

ఇంక అందుకే రూం లో నే వున్నాను..... కాలి ఈ రోజు....... మద్యానం

వండుకుని రూం లో తిని టీవీ చూస్తూ వున్నా......

స్టూడెంట్స్ గొడవ గొడవ చేస్తున్నారు...... బస్సులు అద్దాలు

పగలగోడుతున్నారు... బస్సులు తగలబెడుతున్నారు...... బయటంతా రచ్చ

రచ్చ గా వుండి....... కొందరు ఒంటికి నిప్పంటించుకుని చచిపోయారు........

కొందరు గాయపడ్డారు..

అంత గొడవ గొడవ గా వుండి... పాపం జనాల పరిస్థితి అయతే మరి ఘోరం..........

పాపం పార్టీలు ఇంక ఏదైనా ఆలోచించోచుగా అనుకున్నా...

ఇంక సాయంత్రం కాసేపు పడుకున్న...

మద్యానం ఆర్కుట్ profiles లో లవ్ గురిచి అందరికి స్క్రాప్స్ చేశాను...

అదే లవ్ పేరు టైపు చేస్తే.... ఎంత పెర్సెంట్ perfect అని చెప్తుంది..

ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే .... అది నిజం గా చెప్పదు.. పేర్లు టైపు చేసి submit

కొట్టగానే.. వాళ్లు కొట్టిన పేర్లు నాకు మెయిల్ వచ్చి.. వాళ్లకు screen మీద

Oops.. u become Fool.......... అని వస్తది......... ఎందుకంటే నేను fool

అయ్యానుకాబట్టే తెలిసింది...

ఇంక సాయంత్రం చాల సేపు పడుకున్న...

ఇప్పుడే తిని నా రూం లో కూర్చున్న... ఇంతలో ఇంకో వార్త తెలిసింది ... KCR

దీక్ష విరమించారు అని.. అదేంటో అనిపించింది...

OU లో ప్రోదున్న దాక పొగిడిన students ఇప్పుడు తిడుతున్నారు అని వేస్తున్నాడు టీవీ లో....

ఈరోజు అంతే ...........

బయట హాల్లో నుంచి స్నేహితుడా !! స్నేహితుడా !! రహస్య స్నేహితుడా!! అని పాట వినిపిస్తోంది..

అలానే వుండి పోయా.... ఏదో ఆలోచిస్తూ...0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......