చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకి లోకమంతా ఇంక ఎందుకో...
ఇప్పుడే
!!!! తిందామని రూం కి వచాను............... సరదాగా బయట తిరిగే..

అంజి గాడు వండుతున్నది........... బెండకాయ కూర........పర్లేదు ఒక రకం గా బానే వండుతాడు...........

ఇంక ఎం చేద్దామా అని మెయిల్ చెక్ చేసుకుని బ్లాగ్ రాస్తూ కూర్చున్న............

నేను కొన్ని రోజులుగా ఒకటి గమనిస్తున్న........ అదేంటంటే ........... రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు షాప్స్ పేర్లు వుంటై కదా.........

అవన్నీ నేను ఇష్టపడిన అమ్మాయే పేర్లే కనబడుతున్నాయి.................

మొదట్లో పెద్ద గా పట్టించుకోలేదు...........

ఎందుకో ఇవాళ సడన్ గా అనిపించింది.............

అదేంటి రోజు ఆ పేరే కనబడుతోంది ఏ షాప్ వైపు చూసినా అని...................

........ general stores, ........... medical stores, ........... bakery, .......... agencies, ........... cloth show room,

........ restaurant చివరికి

.......... pan shop,

........... wine shop అని కూడా..........

చివరికి ఏ మని నిర్ణయానికి వచానంటే............ (బయట తిరిగేటప్పుడు కళ్లు మూసుకొని తిరగాలని కాదులే!!)


మిగిలిన పేర్లన్నే..............

నా కళ్ళే చుస్తునయే..........

వదేలేస్తున్నాయి............

కానీ ఆ పేరు మాత్రం మనసు చూస్తోంది........................

అందుకే ఆ పేరు చూసినప్పుడల్లా ఏదో చిన్న disturbance.......

2 comments:

santhosh said...

నన్నూ టెన్సెన్ పెడుతున్నరుగా ..
ఇంతకీ మిమ్మల్ని disturb చేస్తున్న ఆ పేరు ఏమిటో ....?

Phani Yalamanchili said...

ఆ ఒక్కటి అడక్కండి గురు......... plz....

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......