చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


4 th Idiot....... నేనే...


నిన్న నైట్ నేను, సంతు గాడు...... ఇంకా వాడి రూం మేట్స్.... అందరు కలిసి 3 Idiots సినిమా కి వెళ్ళాం.......

Over-all గా సినిమా బావుంది........ aamir సినిమా లానే వుంది....

Engg student life మీద తీసారు........ చదువంటే పుస్తకాల్లోది ....... బట్టి పట్టడం కాదు........

అన్ని సొంతం గా తెలుసు కోవడం అని.........

సినిమా starting లో ఒక scean వుంటుంది...........

కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కి ఫస్ట్ రోజు చెప్తూ ఉంటాడు..............

ఒక పెన్ చూపించి............
"
ఇది చాల విలువైనా పెన్........ దీని విలువ లక్షల్లో వుంటుంది అని.........

ఎందుకంటే ఇది అంతరిక్షం లో రాయటానికి వాడే పెన్...........

మామూలు పెన్ లు అక్కడ పని చెయ్యవు........... ఎందుకంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తి వుండదు కాబట్టి..............

నాకు మా టీచర్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు ఇది......... మీలో ఎవరైనా నాకు మంచి తెలివి గలవాళ్ళు అని పిస్తే ఇస్తానూ అంటాడు.....
"
అందరు సరే మేము అనిపించుకుంటాం అని... అంటారు...........

అప్పుడే మన aamir :

సర్, ఇన్ని లక్షల్లు పెట్టి పెన్ తాయారు చేసేకంటే........ ఒక పెన్సిల్ వాడొచు గా.... అంటాడు........


************************************************************************************అద్ది!! మేటర్ ..................... సింపుల్ గా చెప్పాలంటే............

సినిమా చాల బావుంది...

నేను ఇచ్చే rating 3.5/5..............


కాని కొన్ని దృశ్యాలు ... కొంచం ఇబ్బంది కరం గా వుందోచు........... ఇంకా కామెడీ వచేసి చాల వరకు మనకు తెలిసిందే అనిపించింది........ కాని మూవీ థీమ్ మాత్రం బావుంది........


***********************************************************************************

ఇంతకీ aamir చెప్పింది ............ తప్పా ?? కరెక్టే నా??

నేను నా next పోస్ట్ లో చెప్తాను......... ఎవరు చెప్పక పోతే.......... (cinema చూసినవాళ్ళు చెప్పకండి...)

3 comments:

budugu said...

that legend is going on ever since internet has been invented. americans invented the pen while russians used pencil. if u take any self-help business box, this is listed as out of box thinking.

lot of popular jokes were used in hte movie.. for ex: mixing up examination papers

'Padmarpita' said...

ఓవర్ ఆల్ గా సినిమా బాగుందండి...నాకు నచ్చింది!

Phani Yalamanchili said...

నాకు నచ్చిందండి. .......:)

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......