చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


హమ్మయ్య ...........


అబ్బ ఎట్టకేలకి................ చిట్టచివరికి మా network launch అయింది...............

మొన్న 3 rd నా......... offers పెద్దగా ఎం లేవు కాని.......... 29paisa ఆఫర్ వుండి కాని.............దానికి రోజుకి ఒక రూపై కట్టాలి............... చూడాలి న్యూ ఇయర్ కి ఎమన్నా offers ఇస్తాడేమో...............

ఇంక నేను ఈ రోజు కాళీ .......................... పనేంలేదు............... చందు వస్తానన్నాడు.............. కాల్ చెయ్యాలి............


నేను అనుకోవటం త్వరలో నేను నిజామాబాదు నుంచి వెల్లిపోవచు................ ఎక్కడికి అన్నది మాత్రం ఇంక తేలేదు...........

ఏంటో జీవితం అంత.......అలా పరిగెడుతోంది...............

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......