చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


మా తమ్ముడి పుట్టిన రోజు...ఈ రోజు అంత మామూలు గానే గడిచింది.. పెద్ద గా చెప్పుకునేందుకు ఎం లేవు.....


సాయత్రం 7:00 కి రూం కి వచ్చా... వచ్హాక బ్లాగ్ రాస్తూ.. కూర్చున్న....


ఇంకా కాసేపు ఆఫీసు con-call....


రేపు 19th న DJ party వుంది.. ఒక్కడ దగ్గరలో ఒక international hotel లో .... దానికి ticket తీసుకున్నాడు santosh గాడు............ వెళ్ళాలి దానికి........ ఇప్పుడు దాక ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు...


దానితో పాటు 330ml beer, ఇంకా dinner అంట....


చూడాలి ఎలా వుంటుందో ......... ఇక్కడికి వచ్హాక చాల తెలుసు కుంటున్న.........


నేను త్వరలో రూం మారిపోడం అనుకుంటున్నా.........


ఎందుకంటే ఈ వాతావరణం నుంచి కొంచం change కావాలనిపిస్తోంది...


ఇంకా ఇప్పుడు తినాలి.......2 comments:

శిశిర said...

Happy birth day to your brother.

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

మీ సోదరునికి జన్మదినశుభాకాంక్షలు.

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......