చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


ఆకలి రాజ్యానికి.... మనవంతు సాయం గా...

.

The No.1 cause of death in India and the World :HUNGER


1/3rd of the world’s hungry live in India 5 Indians die every minute from hunger. 25 lakh Indians die every year from hungerఇంతకీ ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే ..........


Bhookh.com అని ఒక website వుంది......... అదే ఏమిటంటే ఒక సారి మనం ఆ సైట్ లో Give Free Food...


అన్న చోట క్లిక్ చేస్తే......... మనం చేసిన ఆ క్లిక్ ఆకలి గా వున్నా ఒక కడుపు నిమ్పుతుందంటే నమ్ముతారా??


మనం చేసిన ఆ క్లిక్ వల్ల అక్కడ advertisement ఇచిన వాళ్ళనుంచి డబ్బులు వస్తాయి..........


ఆ డబ్బులు ఆకలి గా వున్నా వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడానికి వుపయోగాపదోచు.......


ఒక click వల్ల మనకి పోయేది ఎం లేదు గా ......... నేను అందుకే చాల రోజుల క్రితమే దీన్ని నా home page చేసుకున్న......


పైన ఫోటో లో వున్నాయే కదా కొన్ని NIIT ఆని, Forex ఆని అలా ......... వాళ్ళే డబ్బులు ఇచేది.....ఎందుకో ఇవాళ ఓపెన్ చేస్తుంటే బ్లాగ్ లో రాయాలని ఐడియా వచ్చింది........ఎలాంటివి ట్రాష్ అని కొట్టి పదేసేవాళ్ళు వుందోచు......... కాని నమ్మకాన్ని మించింది లేదు గా......... అందుకే అంత మంచే


జరుగుతుందని ఆశిద్దాం..........

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......