చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


పెళ్లి పుస్తకం.......ఈ రోజు పనేం లేదు......... కాళీ గావున్నాను...............


మురళి ని పంపెసం అతని ఊరు........ తర్వాత రూం లోనే వున్నాను...... నేను, సంతోష్........


సాయంత్రం ధీరూవాళ్ల రూం కి వెళ్ళాం ........ రాత్రి 8:00 దాక అక్కడే వున్నాను.............


తర్వాత రూం కి వచేసాను................ ఇంక రూం లో కి రాగానే ............... yahoo లో......... ఇంక చాల సేపు చాట్ చేశాను..............


చాటింగ్ లో చాల మాట్లాడుకున్నాం...............


అప్పుడు మద్యలో .......... ఏదో లవ్ గురించి వచ్చింది............... తన లవ్ స్టొరీ చెప్పింది...............


ఏంటో ఇంటింటి కస్టాలు అనుకున్నా............. కాని నాక ఈ మద్య ఏ లవ్ స్టొరీ విన్న............ ఒకటే ఫీలింగ్ వస్తది.......... చివరికి అన్ని లవ్ స్టోరీస్ కి జరిగినట్టే జరుగుతాయి.................


లవ్ అనేదే లేదనిపిస్తుంది ఒకసారి.............. ఒకసారి ప్రేమ లేకపోతే ఈ లోకమే లేదనిపిస్తుంది............


ఎందుకంటే......... లవ్ చేసిన వాళ్లు వేరేవాళ్ళని పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని ఎంతమంది సుఖం గా లేరు............


వీళ్ళు కూడా మొదట్లో " నువ్ లేకపోతే నేను చచిపోతను" , "నువ్వే నా ఊపిరి" అన్నోల్లెగా.........


అందుకే మన సమాజం లో పెళ్లి కి అంత విలువ ఇస్తారు............... అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు.........


అదేదో సినిమా లో అన్నటు............ " మనసు .........మనసు ........ కలపడమే మంత్రం పరమార్ధం......." అని..
కాకపోతే అలంటి ప్రేమ విషయాలు విన్నప్పుడో.................. ప్రేమ జంటలని చూసినప్పుడో కొంచం బాధ అనిపిస్తుంది అంతే................
ఇంకా చాల సేపు......... ఈ విషయం మీద చర్చ జరిగింది..............

తర్వాత 11:00 కి బ్లాగ్ రాయటం మొదలుపెట్టాను............


ఇంక మా మేనేజర్ ఫోన్.......... అరగంట తిన్నాడు నా బుర్ర............
తర్వాత కాసేపు సాగర్ తో చాట్ చేసి............ తినడం మొదలుపెట్టా.............
ఎంతైనా లవ్ ఫెయిల్ అవడం కొత్తలో కొంచం బాధ అనిపిస్తాదేమో.............. ఎందుకంటే నా అనుభవం...................
అందుకే నాకు అనాలనిపిస్తుంది...............
" Orkut లో నీ profile తాకితే........... నిన్ను తాకినప్పటి జ్ఞాపకాలు ........ అందుకే రోజు చుస్తువుంటా!!!!"
అని...........


0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......