చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


శుభోదయం ........

ఈ రోజు పొద్దున్నే...... 6:00 కే మెలుకువ వచ్చింది ......... ఇంకా ఎం చెయ్యాల అని ఆలోచిస్తూ..........


నెట్ లో అన్ని పేపర్లు తిరగేశాను..............


తర్వాత బయట బందు ఎలా వుందో అని చిన్న సమీక్ష చేద్దామని........ అల బయటికి వెళ్లి .......... టీ తాగి వచాను......


ఏ పేపర్ లో చుసిన........ ఇంకా ఇదే ఉంటోంది రోజు...........


చివరికి ఈ పేపర్స్ , టీవీ లు అంటే జనాలకి విరక్తి వచ్చే రోజు దగ్గరలోనే వున్నటుంది..............


బయట వాతావరణం చాలా చల్లగా వుంది............


పక్క ఇంట్లో నుంచి అనుకుంటా సుప్రభాతం వినబడుతోంది..........


మంచి కాఫీ లాంటి మార్నింగ్ కదా..........

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......