చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


Moody day........ఈ రోజు 11:30 కి బయటకి వెళ్ళాను.. మద్యానం చాల సేపు సైట్స్ లో తిరుగుతూ వున్నాను....

ప్రేమ్ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడే ఇచ్చారు అతనికి పోస్టింగ్.... నా లైఫ్ లో ఇప్పటిదాకా అంత

మంచి ఫ్రెండ్ ని చూడలేదు నేను... చాల మంచి పర్సన్.... సబ్జెక్టు కుడా బాగా తెలుసు.... senior అనే ఫీలింగ్ కొంచం

కుడా వుండదు...

పాపం అతనిని చాలా ఊళ్లు తిప్పారు... నైస్ పర్సన్..... సర్లే మనోడికి మంచి రోజులు వచాయి అనుకున్నాను.....

ఇంక సాయంత్రం 6:30 కి రూం కి వచేసాను. చాలా తల నొప్పిగా వుండి ............ వచేటప్పుడు టీ కుడా తాగి వచాను...

అయనా లాభం లేదు............. ఒక అరగంట పడుకున్నాను............... కొంచం relax అనిపించింది.........

తర్వాత మెయిల్స్ చెక్ చేసుకున్నాను.......

కాసేపు మధు తో మాట్లాడాను.............

కుష్బూ స్క్రాప్ పెట్టింది........... పాపం తనుకూడా తన లవ్ పేరు టైపు చేసింది............. నాకు దొరికిపోయింది...........

ఇంక తర్వాత ఒక అర గంట ప్రేమ్ తో ఫోన్ మాట్లాడాను......................

తిన్తూ......... కన్నాతో.............. తర్వాత రాజ తో..................... ఫోన్..........

అంతే ఇంక ఇప్పుడే నారూం లోనికి వచ్చి బ్లాగ్ రాయటం మొదలుపెట్టాను..................

ఒక విషయం మీద ఎం చెయ్యాలో అర్ధం కాని పరిస్థితి..................

అంతకన్నా ఎం రాయలేను ఇక్కడ ...................... అంతే...............

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......