చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


తెలుగింటి కొలంబస్ కథ -3


" ఆకాశం నుంచి రాలిన నీటి బిందువులు ముత్యాలే అవుతాయని అనుకునేవాడిని  ,
నీ పుట్టు మచ్చ చూడకముందు వరకు .... "కృష్ణ:  ఆ రోజు అంతకుమించి పెద్దగ ఎం ఆలోన్చించలేదు... కాని ఆ అమ్మాయి లెఫ్ట్ సైడ్ బుగ్గ మీద ఒక పుట్టు మచ్చ వుంది ... ఎంత బావుందో .... ( ఈ అమ్మాయికి దేవుడి దిష్టి తగలకుండా ఒక చుక్క పెట్టినట్టు వున్నాడు అనుకున్న ... )ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడిని కాసేపూ కళ్ళు అటే వెళ్తున్నాయి .. ఆ అమ్మాయి ఎమనుకుంటుందో అని భయం ... అదే విషయం రాజేష్ గాడి తోనూ చెప్పాను... సర్లే .... వదిలేయ్ అన్నాడు ....


************ మరుసటి రోజు ************


కృష్ణ: ఆ...!!! ఏంటి ఇవాళ ప్రోగ్రాం ....??? ఎం చేద్దాం ఇవాళ ?????


రాజేష్ : ఆలోచిద్దాం లే వుండు ....... (ఫోన్ మాట్లాడుతూ .... )


కృష్ణ : ఏంటో ఆలోచించేది ఒంటిగంట అవ్తుంటే ఆకలేస్తోంది  .... (పేపర్ చూస్తూ )


రాజేష్ : అరేయ్ ఈ రోజు కన్య రాసి ఎం రాసుందో చూడు .....


కృష్ణ : నీదా ?????


రాజేష్ : కాదు ... రజిత ది .... లైన్ లో వుంది చూడు ...


కృష్ణ : (చూసి చెప్పాను ..... ) 


రాజేష్ : అరేయ్ ....!!! కర్కాటక రాసి అంట చూడరా....


కృష్ణ : ఇది ఎవరిది రా ....???


రాజేష్ : మీనా ది అంట ......


******************************************


కృష్ణ : ఇంకా అంతే నిశబ్దం కాసేపూ రాజ్యమేలింది .......

ఎందుకంటే .... నాదీ..... అదే ........ !!!!


 (కొన్ని సంఘటనలు యాదృశ్చికంగా జరిగినా ... మనసుమీద చిన్న ముద్ర  వేస్తాయేమో ... ముఖ్యం గా అమ్మాయిలకి సంబందించినవి ...కదా !!!!)

 

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......