చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నీ ఫోటో ఎలా వుందంటే...


నీ నవ్వుల తెల్లదనాన్ని నాగ మల్లి అప్పడిగింది.................. ఇవ్వదూ ...... ఇవ్వద్దూ ........ ఇవ్వద్దూ ....


నీ పెదవుల ఎర్రదన్నాన్ని గోరింటాకే అరువడిగింది ............. ఇవ్వద్దూ ............ ఇవ్వదూ ........ఇవ్వద్దు .........అని పించేలా వుంది ........................... కదా. .............!!

1 comments:

blogubevars :) said...

Nice one!

(1999 - 2009) TOP-20 తెలుగు కథానాయికల్ని మీరే ఎంచుకోండి!
visit to poll:
http://blogubevars.blogspot.com/

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......