చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నిజమైన అర్ధాలు ...........

నిజం గా ఇవన్ని ఉంటేనే ......... జీవితం ............ కాదంటారా............ !!!!!!!!! చుడండి ఒక్క సారి ....

The Real Meaning of Words* LOVE


INNOCENCEPAIN


SOLITUDE


RESPECT


COMPASSION


FRIENDSHIP

PATIENCE


RESCUED

BEST FRIENDS

DIVINE


"Life is not about waiting for the storms to pass...it's about learning how to dance in the rain."
DEPARTURE

3 comments:

శిశిర said...

Very Good Post!!

MY DIARY said...

Hai Phani!

very Nice

Specially photo for "patience"

Keep it up!

Diary

Phani Yalamanchili said...

@శిశిర gaaru

thk u

@MY DIARY

thk u

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......