చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


అల్లడిన్ కార్టూన్ సీరియల్
ఈ రోజు సైట్ కి వెళ్లి వచ్చాక ... నెట్ బ్రౌస్ చేస్తుంటే ... ఈ ఫోటో కనిపించింది ....

ఇంతకుముందు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక నాలుగు గంటలకి ఇంట్లో టీవీ పెట్టగానే ఇదే వచ్చేది. దీని కోసమన్నా కొంచం తొందరగా

ఇంటికి  వచ్చి చూసే వాడిని...

ఇప్పటికి ఆ క్యారక్టర్లు గుర్తే వున్నాయి .....

హీరో పేరు అల్లడిన్

హీరోయిన్ పేరు జాస్మిన్

భూతం పేరు జీని .....

ఇంకా ఒక ఎగిరే తివాచి , ఒక కోతి , ఇంకా ఒక పక్షి ఉండేవి కాని వాటి పేరు గుర్తు లేదు...

జీని చేసే మాయలు .... ఆ తివాచి ఎక్కడికి పడితే అక్కడ్డికి తీసుకుని వెళ్ళడం ...

ఆ పక్షి చేసే తింగరి పనులు ...... బావుండేవి ....

అప్పట్లో ఇది దూరదర్శన్ లో హిందీ లో వచ్చేది .....

తర్వాత ఈ టీవీ లో తెలుగు లో వేసినట్టు గుర్తు .....

ఎందుకో నాకు అల్లావుద్దీన్ అద్బుత దీపం సినిమా కంటే ఇదే బావున్దనిపిస్తుంది .....

మనకీ అలాంటిది ఒక అద్భుత దీపం దొరికితే బావుండు కదా.............!!!!!!

ఇంకా ఇప్పుడే Ice Age-3 (Dawn of the Dinosarus) డౌన్లోడ్ చేసాను ...
ఇంకా దాన్ని ఒక చూపు చూడాలి ... !!!

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......