చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


మధురమె మధురమే lyrics (సుమంత్ సత్యం సినిమా నుంచి ....)
మధురమె మధురమే మధురమే......ఈ కనులకి కలలు మధురమే.......


సెలయేటికి అలలూ మధురమే......


నీలాల మేఘం నువ్వై.......


నీ నవ్వే తేనెల వానై.........


నాకోసం వస్తె మధురమే ఆ........


నన్నె తడిపేస్తె మధురమే మధురమే..........


నీకోసం నే రాసే చిరు పాటైన మధురమే........


నాకోసం నువ్వు పలికే అరమాటైన మధురమే.......


నీకోసం నే రాసే చిరు పాటైన మధురమే........


నాకోసం నువ్వు పలికే అరమాటైన మధురమే.........


లిపిలేని సడి లేని ఆ కన్నుల భాష మధురమే........


హృదయాన్ని మురిపించె ఆ సాగర ఘోష మధురమే..........


మధుమాసం మధురమే నీ దరహాసం మధురమే...........


ఉంటె నువ్వుంటె ఆ శూన్యం అయినా మధురమే మధురమే మధురమే..........


సఖి విడిచే శ్వాసల్లో పరిమళమెంతో మధురమే....


చెలి నడిచె దారుల్లో మట్టిని తాకిన మధురమే......


సఖి విడిచే శ్వాసల్లో పరిమళమెంతో మధురమే........


చెలి నడిచె దారుల్లో మట్టిని తాకిన మధురమే......


ఉదయాన ఉదయించే ఆ సూర్యుడి ఎరుపు మధురమే........


రేయంత వికసించే ఆ వెన్నెల తెలుపు మధురమే...........


చెక్కిలి మెరుపు  మధురమే.......


చెలి కాటుక నలుపు మధురమే.........


రాల్చె కన్ను రాల్చె ఆ కన్నీరైన మధురమే మధురమే మధురమే.........

2 comments:

'Padmarpita' said...

మంచి పాట కదా!

Phani Yalamanchili said...

అవునండి ......... నాకు చాలా ఇష్టం ఈ పాట ...... lyrics చాల బావుంటాయి ...

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......