చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


శివ రాత్రి - తిరనాలఅద్ది ... ఇంతకుముందు పోస్ట్ లో చెప్పాను కదా నేను ... సాయంత్రం రూం కి వచాను అని ... ఇంకా ఆరు గంటల దాక నిద్రేసాను ... తర్వాత నేను , సంతు, యేసు కలిసి బయటికి బయల్దేరాం ....

కాసేపూ bsc దగ్గర కూర్చున్నాం ....

ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడి దగ్గర ఊరిలో  ఏదో తిరనాల జరుగుతుందని తెలిసింది .... ఇంకా అక్కడికి వెళ్దాం అని డిసైడ్ అయ్పోయం ...

ఇంకా తినేసి 10 :25  కి బయల్దేరాం అక్కడికి ... నేను ,సంతు,శ్రీరామ్ ఇంకా యేసు కలిసి .....

వెళ్లేసరికి పదకొండు అయింది .... కాసేపూ తిర్నాలలో తిరిగాం ... చాల బావుంది తిరనాల... అచ్చం పల్లెటూరి తిర్నాలలా వుంది ...

బూరలు ఊదుతూ పిల్లలు తిరుగుతున్నారు ....

ఇంకా గాజులు అమ్మే కొట్లు .... గిల్టు నగలు అమ్మే కొట్లు వున్నాయి ....

ఇంకా బల్ల మీద సబ్బులు అవి పెట్టి రింగు వేస్తె వేటిమీద పడితే అవి మనకిస్తారు.... ఆ కొట్టు కూడా వుంది .... మేము రెండు సార్లు ఆడాం... కాని ఒక్క సారి కూడా పడలేదు...

ఇంకా గన్ తో బెల్లున్ లు పగలకోట్టేది కూడా వుంది ....

ఇంకా దారి పొడుగుతా .... బొమ్మలు అమ్మే కొట్లు వున్నాయి ...

అక్కడక్క పోలీసులు కూడా వున్నారు ....

మేము వెళ్ళే టైం కి చాల మందే వున్నారు జనం ....

ఇంకా తినుబండారాలు అంటే మరమరాలు , సెనగలు ... ఇంకా కర్జురం లాంటివి గుట్టలుగా పోసి అమ్ముతున్నారు ...

మేము వెళ్లి దేముడి దర్శనం చేసుకున్నాం .... కాని సమయానికి కెమెరా దొరకలేదు ....

తర్వాత వచేటప్పుడు ఒక కాశి దారం అంటారే... నల్లగా వుంటుంది తాడు ... ఎక్కువగా  తిరుపతి గుడి కి వెళ్ళినప్పుడు ఇస్తారు ... అలాంటిది కొనుక్కుని కట్టుకున్నాను...

ఇంకా వచేటప్పుడు ... ఒక పుచ్చకాయ  కొని తిన్నాం ... రాత్రి పన్నెండు గంటలకి .....

ఇంతకుముందు .... నేను చదువుకొనేటప్పుడు నేను ,వీరు కలిసి సింగరకొండ తిరణాలకి వెళ్ళాం ...

అక్కడ ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసాం రాత్రంతా బెల్లం చెరుకులు తింటూనే వున్నాం ....

పోద్దునకి ఫుల్ గా జలుబు .....

ఇంకా బయల్దేరి తిరిగి వచ్చి శ్రీరామ్ ని రూం లో దింపే సరికి ఒంటిగంట అయ్యింది .... ఇంకా సినిమా హాల్ దగ్గర కనుక్కుంటే మూడుగంటలకి "కేడి "షో వుంది అన్నాడు ... కాని ఇంకా రెండు గంటలు వెయిట్ చెయ్యాలి ....
సర్లే రేపు చుదోచులే అని ఇంకా రూం కి వచేసాం ...

వచ్చి "ఏ మాయ చేసావో" పాటలు డౌన్లోడ్ పెట్టాను ..... కన్నా చెప్పింది పాటలు బావున్నాయని ....

సంతు గాడు బయట హాల్ లో ఏదో దేవుడి సినిమా చూస్తున్నాడు .... నేను ఇలా నా రూం లో బ్లాగ్ రాస్తువున్నాను ....

ఇప్పుడే నిద్ర ఫుల్ గా వస్తోంది ... ఇంకా ఆగలేనట్టు వున్నాను ... ఇప్పుడే సంతు గాడు వచ్చి లేగిసే వున్నానా ?? లేక పడుకున్నాన ?? అని చూసి వెళ్తున్నాడు ....

:):):):)         ::):):):)

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......