చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నేనున్నానని..........

చీకటి తో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని
ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ

నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

తగిలే రాళ్ళని  పునాది చేసి ఎదగాలనీ

తరిమే వాళ్ళని  హితులుగ తలచీ ముందు కెల్లాలని

కన్నుల నీటిని కలల సాగుకై వాడుకోవాలనీ

కాల్చే నిప్పుని ప్రమిదగ మలచి కాంతి పంచాలనీ

గుండెతో  ధైర్యం చెప్పెను

చూపు తో మార్గం చెప్పెను
అడుగు తో గమ్యం చెప్పెను నెనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ

నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ


ఏవ్వరు లేని ఒంటరి జీవికి తోడు దొరికిందనీ

అందరు ఉన్నా ఆప్తుడు నువ్వై చెరువయ్యావనీ
జన్మకు ఎరుగని  అనురాగాన్ని పంచుతున్నావనీ
జన్మలు చాలని అనుబందాన్ని పెంచుతున్నావనీ


శ్వాస తో శ్వాసే చెప్పెను

మనసు తో మనసే చెప్పెను
ప్రశ్న తో బదులే చెప్పెను నేనున్నానని

నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ

నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

చీకటి తో వెలుగే చెప్పెను నేనున్నానని

ఓటమితో గెలుపే చెప్పెను నేనున్నానని
నేనున్నాననీ నీకేం కాదనీ
నిన్నటి రాతనీ మర్చేస్తాననీ

2 comments:

'Padmarpita' said...

Nice..nice:)

Phani Yalamanchili said...

@ padmarpita .....

thk u ..... thk u ....:):)

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......