చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


శివరాత్రి .......అబ్బ !!! నిన్న నైట్ సైట్ లో పని వుంది ... అది అయ్యేసరికి రాత్రి ఒంటి గంట అయ్యింది .... ఇంకా అప్పుడు నేను ,సంతు గాడు రూం కి వచ్చి రెండున్నర దాక ఆర్కుట్ లో అందరికి శివరాత్రి గ్రీటింగ్ పంపి  పడుకున్నాం ... 


అంతకంటే ముందు కాసేపూ రైల్వే స్టేషన్ లో గడిపాం .... ఒక 45 మినిట్స్ అక్కడే వున్నాం .... చాల రోజులయింది అలా ఖాళీ రైల్ వే స్టేషన్ బెంచ్ మీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుని ... ఇంతకుముందు నేను మా, ఫ్రెండ్ చక్రి సింగరాయకొండ స్టేషన్ లో కూర్చుని అలా కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళం  ....

మళ్ళి చానాళ్ళకి అలా గడిపాను .... నిజం గా అలా కూర్చున్నప్పుడు ఎన్ని కబుర్లు గుర్తోస్తాయో తెలీదు ... ఖాళీ ఖాళీ ప్లాట్ ఫారాలు ... అబ్బ దోమలుగుర్తు  చేసేదాక మనకి టైం అవుతోందన్న సంగతే తెలీదు ...

ఇంకా రూం కి వచ్చి పడుకుని పొద్దున్న ....లేచి గుడికి వెళ్దాం  అనుకున్నాం .....కాని మెలుకువరాలేదు ....
ఇంకా లేచేసరికి తొమ్మిదయింది .... అప్పుడు నేను, సంతు కలిసి కంటేశ్వర్ అని ఇక్కడ పెద్ద గుడి దానికి బయల్దేరాం ...

కాని ఈ లోపే శివ కాల్ చేసి బాగా పెద్ద లైన్ వుందనేసరికి, దగ్గరలో వున్న చిన్న శివుడి గుడికి వెళ్లి .... దర్శనం చేసుకున్నాం ...

తర్వాత చూద్దాం అని ఆ పెద్ద గుడి వైపు వెళ్ళాం .... అబ్బో ఎంతమంది జనామో .... ఇంకా మా కార్ ఓనర్ కి తెలిసిన వాళ్ళుంటే అందరు వచ్చే దారిలోనుంచి మేం లోపలి వాళ్ళం ....

ఇలా పండగకి నేను గుడికి వెళ్లి చాలా ఏళ్ళు అయినట్టుంది .... చిన్నప్పుడు అమ్మ చెప్పినా సంగతులు గుర్తువచ్చాయి ...

శివుడాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదని చెప్పేది మా అమ్మ ..... ఇంకా శివరాత్రి రోజు కొన్ని సార్లు రాత్రి టీవీ లో వచ్చే సినిమాలు చూస్తూ జాగారం చేద్దామనుకునే వాడిని ... కాని మూడు , నాలుగు గంటలవరకు మాత్రమె ఉండగలిగే వాడిని .... తర్వాత నిద్ర వచ్చేది ... నేను టీవీ లో శివరాత్రి రోజు  చూసిన సినిమాల్లో నాకు బాగా గుర్తున్నది "శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రమ్హేంద్ర స్వామి చరిత్ర" .... అందులో ఒక పాట కూడా వుంటుంది " నందామయ గురడ నందామయ వీరబ్రమ్హం మాట వేదమయా!!" అని ...

ఇంకా ఒక శివరాత్రికి మాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ చనిపోయింది ... అప్పుడు అమ్మ చెప్పింది .. శివరాత్రి రోజు స్వర్గం తలుపులు తీసివుంటాయని ... చనిపోయిన వాళ్ళు స్వర్గానికే  వెళ్తారట ....

ఇంకా గుడినుంచి వచ్చిన  తర్వాత నేను, సంతు గాడు తినేసి సరదాగా అలీ సాగర్ వెళ్ళాం .... నేను కార్ డ్రైవింగ్ లో రెండో లేస్సన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ... జనాలు లేని సందుల్లో కారు నడపటం ఆపేసి ... ఊరిలో నిదానం గా నేర్చుకుంటున్నాను ....


కాని ఓవర్ తాకే చెయ్యాలంటే భయమేస్తోంది .... ఇంకా ముందు వెళ్ళే వాడి వెనుకే నిదానం గా వెళ్తున్నాను .... కాకపోతే పర్వాలేదు నామీద నాకూ ఒక 60 % నమ్మకం వచ్చింది ... ఇంకా సంతు గాడు ఫస్ట్ లేస్సన్ లోనే వున్నాడు ... వాడు జనాలు లేని చూట ... అద్దరాత్రి పూట రోడ్ మీద తోలుతున్నాడు .... ఇంకా అలీ సాగర్ నుంచి వచ్చి రూం లో బ్లాగ్ రాయటం మొదలుపెట్టాను .....

అవును .......అంతే కదా......!!! శివుడాజ్ఞ లేకుండా చీమే కుట్టనప్పుడు ... మనుసులెంత .. తప్పకుండ అన్నీ ఆయనకు తెలిసే జరుగుతున్నాయి కదా ...

ఆయనిష్టం ప్రకారమేనేమో..... ఎవరు వచ్చినా  ... ఎవరు పోయినా జీవితంలోనుంచి ....కదా....

హర .... హర .... మహాదేవ ...శంభో ..శంకర... 

1 comments:

santosh kumar said...

adirindayya ne siva ratri jagaram.....

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......