చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నువ్విచ్చిన వెన్నెల......నా ఊహలు చెప్పిన ఊసులు వింటూ ....


నా మనసుకు తోచిన మాటలు అంటూ .....

నాతో నేను కాలం గడిపే సమయాన ....

తొలకరి చినుకులు పుడమిని తాకినట్టు.......నీ స్పర్శ నా హృదయాన్ని తాకింది ....


నా కంటి పాపలో నువ్వు వెలుగుతువుంటే .....


ఆ కాంతి నా జీవితానికి కొత్త దారిని చూపింది ....


ఒకానొక సమయం లో........


నీ ఒరచూపులొ భస్మి పటలం అయ్పోయినా...... ఈ జన్మ  ధన్యమే అనిపించింది ....,


ఇన్ని జ్ఞాపకాలు నాతో ఉండగా నువ్వు నాతో లేకపోతేనేం .....


నువ్విచ్చిన జ్ఞాపకాల వెలుగుతో .... తర్వాతి నా జీవితాన్ని గడిపేస్తా ....


ఏచంద్రుడైతేనేం  ....


ఆ వెలుగు నీ నుంచే వచ్చిందన్న ఆనందం తో ఆ వెన్నెలని ఆస్వాదిస్తా ....

(రేపు ప్రేమికుల రోజు .....!!! అందుకే .... నీకు నా ఈ అక్షరార్చన ....)

2 comments:

అక్షర మోహనం said...

Excellant caption..''NUVVICHCHINA VENNLA'' I write good haiku with your consent..ok..

Phani Yalamanchili said...

@ అక్షర మోహనం

thk u ....... i m waiting for u r haiku.....

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......