చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


ఆంధ్రుడు - ఆంగ్లమునిన్న మా బాల్యమిత్రుడు ..... నా ఆరో ప్రాణం ........... నా మూడో కాలు ..... అయిన నా కాలేజీ స్నేహితుడు రాజా  నిజామాబాదు విచ్చేసాడు. వాడు ఏదో ఆఫీసు పని మీద వచ్హాడు .... వాడిని నేను కలిసి దగ్గర దగ్గర ఒక ఏడు నెలలు అవ్తోంది ...

 ఇంకా కాసేపూ పిచ్చా పాటి మాట్లాడు కున్నాక .... ఇంకా రాత్రికి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ....

ఈయన ఆంగ్లము చూస్తే అంగ్లేయులకే దిమ్మ తిరుగును .... అన్నేళ్ళు మనల్ని పరిపాలించిల వాళ్ళ మీద నాకు తెలిసి వీడికి మించి బాగా ఎవరూ కక్ష తీర్చుకోరేమో .......

నేను డిప్లొమా చేసి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వటం వల్ల అప్పట్లో ఏదో మమ్ముల్ని పురుగుల్ని చూసినట్టు చూసేవాళ్ళు ....

మనోడు కూడా నన్ను రాగింగ్ చేద్దాం అని ట్రై చేస్సాడు కాని .... వర్క్ అవుట్ కాలేదు ....

అప్పట్లో వాడు అమ్మాయిలని ఏడిపిస్తూ ఉండేవాడు ..... ఇంకా మా క్లాసు లో ప్రియ అని ఒక అమ్మాయి వుండేది... చాల బావుండేది .... ఒక సారి పొరపాటున ఆ అమ్మాయి నెంబర్ వీడికి దొరికింది ..... ఇంకా ఆ అమ్మాయి సెల్ కి missed  కాల్స్ ఇవ్వటం లాంటివి చేసేవాడు ....

ఒక సారి సరదాగా ఆ సంగతి నాతో చెప్పాడు ......

ఇంకా నేను రూం కి వెళ్ళాక మా ఫ్రెండ్ టాటా నెంబర్ నుంచి వీడికి missed  కాల్ ఇచ్చాను ........

వీడు తిరిగి కాల్ చేసాడు ...  ఇంకా అంతే ఎందుకు రా పద్దాక నా లవర్ కి missed కాల్స్ ఇస్తున్నావ్ అని ..... ఇంకా పిచ్ఛ తిట్లు తిట్టేసా .... నువ్వెవరో నాకు తెలుసు రేపు కాలేజీ లో చూస్తావ్ నేనంటే ఏంటో అని ఫోన్ పెట్టేసా....

దానికి వీడూ భయపడినట్టు వున్నాడు ... ఒక మెసేజ్ పంపాడు ......

అబ్బ అది ఎన్ని సార్లు చదివానో నాకే గుర్తు లేదు .... యింకా అది ఇప్పటికీ అలానే గుర్తుంది .....

"Sorry for all these things.... iam not happen any bad things..... just giving missed calls ...... those also happen my friends ......... ok....... thank u "

అది ఆ మెసేజ్ ...... తర్వాత రోజు కాలేజీ లో మా ఫ్రెండ్స్ అందరం చూసి తెగ నవ్వుకున్నాం ...... తర్వాత వాడికి చెప్పాం అనుకోండి .....

ఆ దెబ్బతో ........ ఇంజనీరింగ్ లో నాకున్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లో వీడు ఒకడై పోయాడు అప్పటినుంచి .....

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......