చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


శ్రీ రాం సాగర్ ప్రయాణం ......

నిన్న సాయంత్రం నేను, వెంకట్ గారు కలిసి శ్రీ రామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ చూద్దామని వెళ్ళాం ....


సాయంత్రం తిన్న తర్వాత బయల్దేరాం ..... నేను ప్రాజెక్ట్ అంటే బాగా నీళ్ళు వుంటాయేమో అనుకున్న .... ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక సారి వానా కాలం లో శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ లో నీళ్ళు చూస్తే భయమేసింది ... అలా ఉంటుందేమో అనుకున్నా...
కాని అంత లేదు ఇక్కడ ... మాములుగానే వుంది ...


ఇంకా వెళ్ళే దారిలో దారి తప్పి ఎటో కొంత దూరం తీసుకెళ్ళాడు మా డ్రైవర్  ... ఆ దారిలో ఒక పెద్ద పాము కనపడింది ... గబగబా నేను , వెంకట్ గారు కిందకి దిగి ఫోటో తీసాం... రెండుతలల పాము అది ...తర్వాత ఎవర్నో దారి అడిగి అప్పుడు మళ్ళి కరెక్ట్ దారి  లోకి వచ్చాం ...

ఇంకా అక్కడికి వెళ్లేసరికి అయిదున్నర అయినట్టుంది ... పైకి ఎక్కేటప్పుడు దారి బావుంది ...

కార్ మొత్తం డం మీదకి వెళ్ళిపోతుంది ..
 
ఇదే ఆ డ్యాం ఫోటో ..

ఇది డ్యాం గేట్లు ..
డ్యాం మీద నుంచి అవతలి సైడ్ ..
డ్యాం లో సేద తీరుతున్న పిట్టలు ...

డ్యాం మీద ఇది ...
డ్యాం కి ఇంకో  వైపు
డ్యాం పక్కని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ...

డ్యాం పేరు చూపే బోర్డు ...

డ్యాం గురించి లెక్కలు చూపే బోర్డు ...

డ్యాం లో నీళ్ళు...

అస్తమిస్తున్న భానుడు .....

ఇంకా ఒక ఐస్ క్రీం తిని బయల్దేరాం ... వచేటప్పుడు నేనే డ్రైవ్ చేసాను ...

హై వే మీద డ్రైవ్ చేస్తుంటే మస్తు మజా ...గా వుంది ...

ఇంకా వచ్చే దారిలో ఒక మలుపు దగ్గర ఒక బస్సు చుట్టూ జనం వున్నారు ... ఏంటా ...!! అని చూస్తే ఒక కుర్రాడు బైక్ తో సహా బస్సు ముందు tyre   కింద వున్నాడు ...

ఇంకా అది చూడ గానే మళ్ళి అటు వైపు చూడలేదు ... అలాంటివంటే భలే భయం నాకు ...

ఒక్క సారి గుండె జల్లుమంది ... అయ్యో పాపం అనిపించింది ...

ఎంత చిన్నదో కదా జేవితం ... రెప్పపాటులో జరిగుంటుంది ఆ ప్రమాదం ...

ఇంకా రూం కి వచేసాను ... తర్వాత  వెంకట్ పిలిచారు ... ఏంటా...!! అని చూస్తే ...

టీవీ లో స్క్రోల్లింగ్ వస్తోంది ... బస్సు ప్రమాదం ఇద్దరు మృతి అని ....

అదేంటి ఒక్కరేగా అన్నాను ... వెంకట్ అన్నాడు..... కాదు, అవతలి tyre కింద ఇంకో అతను వున్నాడు అని ...

ఇంకా నాకు ఏం అనాలో కూడా  తెలియలేదు ...

ఇంకే మనగలం : May their Soul rest in peace అని తప్ప...

అందుకే ఈ టైం లో ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నా : ఒక సారి మీరు  బండి తోలేతప్పుడు మీ వాళ్ళని గుర్తు పెట్టుకోండి , మీ కోసం  ఎవరో ఒకళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారని గమనించండి

2 comments:

.Net devil said...

U felt that much only... U took a U turn ....dont u wanna make any new targets like... learning first aid ........etc...

శివ said...

డ్యాం పక్కని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్?? Are you sure. It may be Hydel Power Project. Please clarify.

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......