చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నిజం గా "ఏమాయ చేసావే ".......ఈ రోజు బానే గడిచింది .... మధ్యానం దాక సైట్స్ తిరిగి వచ్చాను రూం కి .... మా సర్ కూడా ,....ఇవాళ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు ...


తర్వాత వచ్చి టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నాను ..." మా "టీవీ లో " ఏమాయ చేసావే " గురించి ప్రోగ్రాం వచ్చింది ...


బాగా నచ్చింది అందులో మాటలు ... ఈ సినిమా కోసం నేను బాగా వెయిటింగ్ ...


మీరు సినిమా రేపు చూడకపోయినా పర్లేదు,...... నేను చూసి రేపు ఈ పాటికి నా రివ్యూ చెప్తాను ..


నా రివ్యూ నేను చెప్తాను ....... అంతే ...... ఎందుకంటే  ఇది నా బ్లాగ్ ...... నాకు నచ్చితే  బావుందని చెప్తాను .. లేకపోతే బాలేదని చెప్తాను అంతే ..........


ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో కొన్ని మాటలు నా ఆర్కుట్ లో కూడా పెట్టుకునాను ...... అవి ఏంటంటే ......
"
ప్రేమంటే వెతుక్కుంటూ వెళ్ళలేం .... అలాంటి ప్రేమ ఎప్పటికి మనతో వుండదు ....అదే జరగాలి.... మనల్నేదో మాయ చేసినట్టుండాలి ....


తలకిందులు చేసెయ్యాలి ....ఎప్పుడూ మనతోపాటే వుంటుంది


అది నిజమైన ప్రేమ ....


అదే నాకు జరిగింది ........


A different love story ..... yet again ....


Between jessie n karthik .... "
Just watch it .........


చూద్దాం సినిమా ఎలా వుంటుందో .........!!!!!!!!!


నేను రాసిన లీడర్ రివ్యూ ఎవరినైనా నొప్పించి వుంటే ....... నాకు సంబంధం లేదు ..........


ఎందుకంటే నేను రాసిన రివ్యూ  నాకు అనిపించింది అంతే .......


ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను లీడర్ నాకు అస్సలు నచ్చలేదు ........


రేపు చెప్తాను ఏమాయ చేసావో ఎలావుందో ....... నా బాషలో ..........


Stay connected .........

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......