చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


గోరింక కథ ....." బాబు !!! ఆ దూరం గా కనపడేదేంటి ?? "
"గోరింక నాన్నా!! "

రెండు నిముషాల తర్వాత ....

" బాబు !!! ఆ దూరం గా ఉందేంటి ??"
" చెప్పగా ... గోరింక  అని  !"

ఇంకో రెండు నిముషాల తర్వాత ....

" బాబు !! అక్కడ కనపడేదేంటి ?"

" నాన్నా !! ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నీకు ..... గోరింక అని .... మరీ చాదస్తం ఎక్కువైంది నీకు ... వెళ్లి పడుకో లోపల !!!"

కాసేపటి  మౌనం తర్వాత ....

తండ్రి లోపలికెళ్ళి ఒక పుస్తకం తెచ్చాడు ..... అందులో ఒక పేజి తీసి కొడుక్కి చూపించాడు ...

అది చూడ గానే కొడుకు ముఖం లో భావాలు మారోపోయాయి ... ఏదో తప్పు చేసాననే  భావన అతని ముఖం లో ...

ఇంతకీ అది వాళ్ళ నాన్న డైరీ ముప్పై ఏళ్ళ కిందటిది ...

 ఆ పేజి లో ఇలా వుంది

" ఈ రోజు మా అబ్బాయి, నేను పార్క్ లో వుంటే ... ఒక గోరింక కనపడింది ..... దాని పేరు వాడు నన్ను పన్నెండు  సార్లు అడిగాడు ... అదేంటో తెలియదు,  నాకు కొంచం కూడా విసుగనిపించలేదు. పన్నెండు సార్లూ నేను సమాధానం చెప్పాను ... వాడు ముద్దు గా గోరింక అంటుంటే .. ఎంత ముచ్చటగా వుందో ....!!!"

*****************************************

ఎందుకో ఇందాక " ఆ నలుగురు" సినిమా చూస్తుంటే ... ఎక్కడో చదివిన ఈ

మాటలు గుర్తు వచ్చాయి ... అవే ఒక సారి మీ

కోసం ...

5 comments:

SIVA said...

Good post. The lay out of your blog is superb. I presume you got it designed specially.

Badri said...

I think those words are from a short film that won some award in cannes film festival.

Phani Yalamanchili said...

@ shiva gaaru.
thk u. and this lay out is alredy popular one... just see my previous post for more details.

@ badri gaaru

may be i don't remember.

కొత్త పాళీ said...

very nice.

Phani Yalamanchili said...

@కొత్త పాళీ........

thk u.......

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......