చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


ప(ని)ణి.......ఓ విరక్తి కథ


హమ్మ బాబోయ్ ..!! కుడి పక్క తిరిగితే పని , ఎడమ పక్క తిరిగితే పని ,పైన పని , కింద పని ... ఎటు చూసినా పనే పని .....


అలా వుంది ప్రస్తుతానికి  నా పని .......!! ఎప్పుడు వస్తున్నానో ........ ఎప్పుడు వెళ్తున్నానో ఏం అర్ధం కానట్టు గా .....!!


అబ్బో దేముడా చాలు ఇంకా నా కడుపు నిండింది .... అని గట్టిగా అరవాలని వుంది .. కాని దేవుడు వింటాడా ...!!


అందుకే ప్రస్తుతానికి బ్లాగ్ లో గట్టి గా అరుస్తున్న ....!! ఇంకా చాలు బాబోయ్ ......!


హమ్మ ..!! ఎన్ని రోజులు బ్లాగ్ లు మిస్ అయ్పోయాను .......!!


ఇంకా అందుకే చివరికి ఇప్పటికీ సైట్ లో వున్నా....... ఇవాళ  ఎలాగైనా  రాయాల్సిందే అని డిసైడ్ అయ్పోయాను ...!!


హ్హ ..........హ్హ ...... హ్హ........!!


అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో చూడటం తప్ప ఎప్పుడు ఇంతపని చేయ్లేదేమో దూల తీరుతోంది ....


ఇప్పుడుప్పుడే నిద్ర వస్తున్నట్టుంది ........ హా ......... ( ఆవలింత అదిగో ........)


నేను ఈ టైం లో కొంచం గమనించినవి ఏంటంటే .....


మనకు బేసిగ్గా ఈ విసుగు, చిరాకు ...... పని ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఎందుకు వస్తాయో కదా .....


ఒకళ్ళ మీద కోపం ఒకరి మీద చూపించడం .... అయ్యో ఎన్ని ఘోరాలు జరుగుతాయో మరీ  ....


ఇలాంటి టైం లోనే మన గౌరవం పెరిగినా, తగ్గినా కూడా ....


మనం అవతలి వాళ్ళకి ఏమిస్తామో మనం కూడా అవతలి వాళ్ళనుంచి అదే .......అంతే మొత్తం లో ప్రతిఫలం గా కోరుకుంటాం ...

అది మనిషి సహజ లక్షణం ...

ఒక వేళ అలా మనం అవతలి వారి నుంచి పొందలేనప్పుడు మనం అవతలి వారి మీద కోపం తెచ్చుకుంటాం...

ఇంకేముంది చిరాకు విసుగు .....

అందులోనే కోపాలు , బాధలు .. అయ్యో ఎన్ని కష్టాలో ....

అందుకే .....కోపం లో వున్నప్పుడు ఒక క్షణం మౌనం గా వుండండి ......

అన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి .......

అప్పుడు నిజమైన కారణాలు బయట పడతాయి .......

ఫర్ example :

మీకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్రెండ్ ...... మీకు ఇష్టం లేని ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడాడు ......

అది మీకు నచ్చలేదు ..... ఆ విషయం చెప్పినా వెంటనే మీకు కోపం వస్తుంది ....

అప్పుడు ఆ క్షణం కోపం తగ్గే వరకు కొంచం మాట్లాడుకుందా వుండండి .......

ఆతర్వాత ఇలా అనిపించొచ్చు ..... నాకనిపించినట్టు .........

" మన ఫ్రెండ్ అయిన పాపానికి వాడితో వీడు మాట్లాడ కూడదా ఏంటి ?????"

"అయనా మాట్లాడితే మాట్లాడాడు ...... మళ్లీ వాడే చెప్పాడు కదా అనవసరం గా అబద్దం చెప్పకుండా ...

అంటే మనల్ని  గౌరవిస్తున్నట్టే గా ......!!"

ఇలా పది రకాలు గా పాజిటివ్ ఆలోచనలు వస్తాయి .........

అప్పుడు వాటిని బట్టి ముందుకి కదలండి .....

అదే ఈ టపా లో నేను చెప్పాలనుకున్నది .....
                                   ******************

సరే గాని నేను పైన పెట్టిన ఫోటో నాదీ కాదు ........ ఆ ఫోటో  పెట్టిన వారికి నా కృతజ్ఞతలు ...

అబ్బ ఎంత అందం గా వుందో చూడండి ఆ ఫోటో .. అందమైన ముక్కు ..... చేతులు ..అబ్బ సింప్లీ సూపర్...

అబ్బ ఇప్పుడు బోల్డంత "సభ్యత" గా వుంది ఏంటో ఒళ్లంతా ....!!

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......