చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


చిన్నప్పటి బొమ్మలు - బాధలు
అబ్బ మళ్లీ చానాళ్ళకి ఊపిరి పీలుస్తున్నట్టు వుంది .......

కొంచం విరామం ....... బోల్డంత పని తర్వాత ....

నిన్న ఒక సైట్ దగ్గర పని చేస్తుంటే .... పక్కనే స్కూల్ వుంది ...

దాని గోడల మీద ఇండియా మ్యాప్ , ఆంధ్ర మ్యాప్ , ఇంకా మాతెలుగు తల్లి కి పాటలు...... అన్నీ వున్నాయ్ .......

మా స్కూల్ లో కూడా ఇలానే ఉండేవి ....

ఇంకా మరో గోడ మీద అమీబా , మనిషి మూత్రపిండాలు ఇలా చాలా బొమ్మలు వున్నాయి ..........

అవి చూడగానే ఇంతకుముందు నేను చదివినప్పటి N.S. గుర్తొచ్చింది ....

అదే జీవ శాస్త్రం .......

అబ్బ అందులో ఎన్ని బొమ్మలో ......... ఆ బొమ్మలు నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తైతే ... వాటిని పరీక్షలో వెయ్యడం ఇంకో ఎత్తు ...

నాకు అసలే బొమ్మలు సరిగ్గా రావేమో ...... ఈ జీవ శాస్త్రం బొమ్మలమీద అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ వుండేది కాదు ....

ఇంకా పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్లేసరికి ...... బొమ్మలు సరిగ్గా గుర్తుండేవి కాదు ......

పరీక్ష హాల్లో .... ప్రశ్న చూడగానే బొమ్మ బౌండరీ గుర్తొస్తది కానీ మధ్యలో ఏమున్నాయ్ ...

అసలా అందులో భాగాలేంటి ఏం గుర్తు రావ్ .........

ఇంకా చాలా సేపు ఆలోచించి చించి ... పెన్సిల్ ని నాలుగు సార్లు సూది గా చెక్కి ....

సరే ఏదోఒకటి గియ్యాలి  అని మొదలుపెట్టి ... నిదానం గా బయటి భాగం  గీస్తాను ...

కానీ దాని లోపల ఏముంటాయో గుర్తు రావు .......

ఇక అప్పుడు అసలు కష్టాలు మొదలు ...

కప్ప ఊపిరితిత్తుల్లో కి.......... చేప మొప్పలు .......

ఇలా ఎన్నెన్నో వెరైటీలు ........ అబ్బ.......!! అన్ని బొమ్మల్లోకి నాకు నచ్చిన బొమ్మ అమీబా ..........

ఎందుకంటె దానికి ఒక సపరేట్ ఆకారం వుండదట ....

మన ఇష్టం వచ్చినట్టు బొమ్మ వెయ్యొచ్చు .........

సరే అని ఆనందం గా మొదలెడతానా ... మళ్లీ అదే ప్రాబ్లం .......

లోపలి భాగాలు గుర్తు రావు ......... ఇక అప్పుడు మళ్లీ కష్టాలు మొదలు ........

మున్దోడినో, వెనకోడినో......... అడగాలి ..... వాడిని question పేపర్ వెనుక గియ్యమనాలి ......

గీశాడా సరే ..... లేకపోతే అదిగో అలా పైన గీసినట్టు .......... ఏవేవో వస్తాయి అమీబాలో ......

ఎన్ని బొమ్మలో .......... అన్ని కష్టాలు ............

ఏదో అలా అలా లాక్కొని ఇదిగో ఇలా ఇలా ..... ఇక్కడి దాక వచ్చాను ...

పరీక్ష రాసి వచ్చాక పుస్తకం లో నుంచి అమీబా అంటుంది  .......

" అబ్బ ....! నువ్వు మెక్డొనాల్డ్స్ మూర్తివి రా బాబాయ్ ... వీలైతే  కొత్త ప్రపంచాన్నే సృష్టించగలవ్ అని ....."

"ఛి .... పో సిగ్గు నాకు ...." నేను .

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......