చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


అప్పుడూ - ఇప్పుడూ ...నిన్న మా ముఠా అంతా కలిసి ఎగ్జిబిషన్  కి వెళ్ళాం... చాలా రోజుల క్రితం వెళ్ళాను  అలా ...

మళ్లీ చాన్నాళ్ళకి  ...

వెళ్ళం గానే ఫస్ట్ జైంట్ wheel ఎక్కామా ........ అక్కడ చూడాలి ...

శ్రీరామ్ గాడు, సంతు గాడు ఫుల్ గా బిగపట్టి క్కూర్చున్నారు ...

నేను , రంజిత్ నవ్వ లేక చచ్చాం ..

తర్వాత పెద్ద అప్పడం తిన్నాం.. ఇంకా మళ్లీ బజ్జీ లు ...

తర్వాత మళ్లీ కొలంబస్ ఎక్కాం .. ఇంతకుముందు కొలంబస్ ఎక్కిన అనుభవం మర్చిపోలేనిది ...

దాదాపు రెండేళ్ళ తర్వాత ....... మళ్లీ నిన్న ...

అప్పటి అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేనిది ...


గగనం కన్నా మునుపటిది

భూతలం కన్నా ఇది వెనుకటిది
 
కాలం తోన పుట్టింది కానీ ఇప్పుడు గతం గా మారింది  ....
 
 
 
 
వింటున్నావా.....!!! వింటున్నావా....!!

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......