చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


చిన్న జీవితం ... పెద్ద జ్ఞాపకం ..!!


మళ్లీ చానళ్ళకి ఇలా దారి తప్పి వచ్చినట్టుంది ...
"కన్ను తెరిస్తే జననం ... కన్ను మూస్తే మరణం ... రెప్పపాటుడీ జీవితం ...." అన్నారో కవి ..

"ఎంతో చిన్నది జీవితం .. ఇంకెంతో చిన్నది యవ్వనం ...." అన్నారు మరో కవి ....

ఇలాంటి పాటలు వినీ వినో .... లేక అలాంటి మాటలు అనీ అనో లైఫ్ అంటే ఎంతో గొప్పదన్న ఫీలింగ్ నాలో వుండి పోయింది ..

జీవితం లో జరిగే ప్రతీ సంఘటన ... ఏదో రకం గా గుర్తుంటుంది ...

అది మంచో చెడో ... ఎలాగైనా కానీ ....

అందుకే జీవితం లో చిన్న ఆనందాల్ని కోల్పోకూడదనుకుంటాం....

అన్ని సమయాల్లో అలా జరగకపోవచ్చు ... మొన్నా అలాంటిదే జరిగింది ...

మొన్న పదకొండు మా అన్నయ్య పుట్టిన రోజు .. ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే ఇద్దరన్నయ్యలది ఒకే రోజు ...

ఇంకా అసలే వేసవి సెలవలు ... అక్క వాళ్ళు , వాళ్ళ పిల్లలు , మరదలు , ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు, ఇంటికి ....

ఒక్క నేను తప్ప ..

ఎందుకనో ఆరోజు నేను వెళ్ళ లేక పోయినందుకు ... ఏదో కోల్పోయానేమో అనిపించింది ..

అది డబ్బు గిబ్బు కాబు ......... అంతా కంటే విలువైన జ్ఞాపకాలని ..

నేను అక్కడ వుంటే ... సరదాగా అందర్తో కలిసుంటే ఎంత బావుండేదో ..

ఒకోసారి అనిపిస్తుంది .. ఏంటో ఈ జీవితం మహా బ్రతికితే ఒక యాభై , మరి అదృష్టం దరిద్రం పట్టినట్టు పడితే అరవై ఏళ్ళు ....

ఇంత చిన్న జీవితం లో కూడా ... చదువని , ఉద్యోగమని , సంపాదనని ... ఎంత కాలం ఈ పరుగులు ... అని ...

చక్కగా అందరితో కలిసి వుంటే ఎంత బావుందో .. ఏంటో ఇంత దూరం లో అనిపిస్తుంది ...

మళ్లీ వెంటనే అనిపిస్తుంది ............. మరి పొట్టకి కూడూ .....ఇది ఇంకో ప్రశ్న ....!!!

అనుబంధాలని , ఆకలి కోసం వదిలేసి జీవితాంతం పరిగెడుతూనే ఉంటాడు మనిషి  ...

ఆకలి తీరే సమయానికి ఆయువు కూడా తీరి వెళ్లి పోతాడు ....

కానీ, ఇన్నీ తెలిసి మళ్లీ అదే కథ మొదలు ...

ఏం చేస్తాం ఇలా ఫోటో లు చూసుకుని సంబర పడ్డాను ...

Happy B'Day 2 U Darling ......

Miss U all on this family festival ...


"కృష్ణా నాకు రాజ్యము వలదు .... రాజ్య సుఖము వలదు ...." బ్యాక్ డ్రాప్ లో ....

1 comments:

స్ఫురిత said...

అనుబంధాలని , ఆకలి కోసం వదిలేసి జీవితాంతం పరిగెడుతూనే ఉంటాడు మనిషి ...

ఆకలి తీరే సమయానికి ఆయువు కూడా తీరి వెళ్లి పోతాడు ....

చాలా బాగా చెప్పారు..ఆకలి కంటే పెద్దది ఆశ...దానికి ఎంతదూరం పరిగెట్టినా తృప్తి వుండదు

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......