చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


కనుక్కోండి చూద్దాం ...!!!
ఇందాక ఏదో పాట చూస్తుంటే sub-titles కింద పడుతున్నాయ్ ...

అవి చదువుతూ వుంటే ఈ ఆలోచన వచ్చింది ..

ఇక్కడ ఒక పాట లిరిక్స్ ఇంగ్లీష లో ఇచ్చాను .... sub-titles లోవున్నట్టు ..

అది మీరు గుర్తు పట్టగాలరేమో చుడండి

ఆ రెడ్ కలర్ లో వున్నవి అమ్మాయ్ లిరిక్స్ ...

గ్రీన్ లో వున్నవి అబ్బాయి లిరిక్స్ ..

clues లాంటివి ఇవ్వబడవు ....!!!I’m mad about you …
You pierced into my heart...
I am caught in your magic of love …
And I gave myself to you in love …
Do u understand my love?
Tell me your love …
You are killing me to fall in love with you …
Won’t you leave me …?
If you cross your limits,
Won’t we commit a sin?
Don’t spark fire in me …
You don’t trust me...
But still you are my soul …
You fill my eyes & heart...

సర్లే బాగా కష్టపడుతున్నట్టునారు గా అయితే హింట్ ఈ సినిమా మన పూరి జగన్నాధ్ ది ...  

2 comments:

praseeda said...

నువ్వంటేనే చచ్చేంత పిచ్చి. గుండెల్లో దూరావు గుచ్చి.. నేనింతే సినిమాలోది ..

Phani Yalamanchili said...

Superuuuuuuuu ...........!!!!:):):)

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......