చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


వయసు అయిపోయాక .......
ఈ రోజు నేను ఒక వ్యక్తిని కలిసాను ....... వయసు 70 ఏళ్ళు ...... ఆయన వుండేది చెన్న పట్టణం లో ....... తెలుగు వారంటే వల్లమాలిన అభిమానం ........ ఒకానొకప్పుడు సినీ రంగం లో ఒక వెలుగు వెలిగిన వ్యక్తి ..... పేరు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అప్రస్తుతం .........

మాటల మద్యలో ఇలా అన్నారు ఆయన ...... " ఇంకేం వుంది బాబు ఇంకో రెండు ఏళ్లలోనో ......... నాలుగు ఏళ్ళలోనో నేను వెళ్ళిపోతాను " అని ........ నిజమే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళే ....... ఎవరికి ఇక్కడ స్తిర నివాసాలు లేవు ......... 

అందరు ఒక గూటి పక్షులమే ........ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు యెగిరి పోవాల్సిన వాళ్ళమే ........ 

కాని ఇక ఆ సమయం సమీపిస్తోంది అని తెలిసినప్పుడు ఎలా వుంటుందో ......... !!!!

నేను తెలుసు కున్న దాని ప్రకారం ........... వయసయిపోయాక ........ మిగిలేవి రెండే ........ అనుభవాలు - జ్ఞాపకాలు ....... మిగతావన్నీ వీటి ముందు అంత విలువలేనివే ........ 
ఎన్ని చూసుంటారు అంత జీవితం లో ....... ఎన్నో కష్టాలు ...... వాటితో పాటే సుఖాలు ........ అనుబంధాలు  .......  అన్నీ ........

వాటన్నిటిని తలచుకుని చివరాఖరి ఘట్టం ముగించడం తప్ప ఇంకేం వుంటుంది అంత వయసు వచ్చాకా ....... 

నాకూ  ఒక రోజు వస్తుంది ........ ఆ రోజున ........ 

ఈ గాలికి ఊగే చెట్లు ....... ఆ పూజకై ఎదురు చూసే పూలు ....... 

ఆ రోడ్డు మీద తిరిగే బస్సులు ........ వాటిలో ఎక్కే కన్నె పిల్లలు ........ 

పొద్దున్నే పేపర్ వేసేవాడు ......... పాల ప్యాకెట్ లు ఇంటికి చేర్చే వాడు ........... 

ఆ రోడ్డు మీద కూరగాయలు అమ్మే వాడు ......... వాటి పక్కనే పాన్ తిని ఉమ్మె వాడు ......... 

ఆ బట్టల కొట్టు వాడు ...... ఆ కిరాణ షాప్ వాడు ........... నాకు బట్టలు కుట్టే వాడు ....... 

ఆ గుడిలో నా పేరు మీద పూజ చేసేవాడు ....... గుడి ముందు కొబ్బరి కాయలు అమ్మే వాడు .......... 

ఒకటో తారీకే ఇంటద్దె అడిగే మా ఓనరు గాడు  ....... వాడి వెనకే కరెంటు బిల్లులు తీసే కరంటు వాడు ..... 

నాతో పిచ్చ పాటి కాలక్షేపం కోసం వచ్చేవాడు ......... నాతో స్నేహం అంటే పడి  చచ్చేవాడు ....... 

అందరు వుంటారు ....... ఒక్క నేను తప్ప ........ !!!!!!!!

ఇప్పుడు  నేను కూడా వీళ్ళలో కొంతమందికి జ్ఞాపకం .........

వీళ్ళు ఎవ్వరన్నా నాకు లెక్క లేదు ఇప్పుడు ........ నేను వచ్చిన కార్యం ముగిసింది ఈ సారికి ......... 

మళ్ళి  మరో ప్రపంచం వైపు పరుగులు తీస్తూ నేను ........

మరో మహాత్ కార్యం కోసమై నేను ............ !!!!!!!!!!0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......