చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నా పిల్లలతో చేయించాల్సిన పనులు ......1. వాళ్ళని నేను ఎలా పెరిగానో అలానే పెంచాలి. సెలవలకి అమ్మమ్మ , నాయనమ్మ వాళ ఇళ్ళల్లో వదిలెయ్యాలి.
2. వాళ్ళకి కాగితం తో గాలిపటాలు చెయ్యటం, మట్టి తో బొమ్మలు చెయ్యటం నేర్పాలి.
3. వాళ్లకి తాటి కాయలు , తేగలు అన్నిటి రుచి చూపించాలి . ప్రకృతి కి దగ్గర గా ఉంచాలి. ఆ పంట పొలాలు, ఆ కాలువలు , ఆ పొలం గట్లు ,, ఇళ్ళలో పెంచే కోళ్ళు , గేదలు వీటన్నిటి తో అనుబంధం వుండాలి .
4. వాళ్ళతో తెలుగు లో అమ్మమ్మ , నాయనమ్మలకి వుత్తరం రాయించి వాళ్ళ తోనే పోస్ట్ చేయించాలి .
5. పండగలప్పుడు పల్లెటూళ్ళల్లో జరిగే సందడి వాళ్లకి కొంచం అయినా చూపించాలి. ( అప్పటికి అదృష్టవశాత్తు కొనవూపిరి మీదున్న ఈ సంస్కృతి బతికుంటే .... )


 

చివరి గా నేను పోయిన రోజు న,  ఏం పెంచాడు రా మా నాన్న!!!!!!!! ఎన్ని మధుర స్మృతులు మిగిల్చాడో నాకు .... అని వాళ్ళు అనుకోవాలి. ఇక అంతకు మించి జన్మకి సార్ధకత ఏముంది ....... 

1 comments:

బివిడి ప్రసాదరావు said...

టపా బాగుందండీ ...

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......